Werkwijze

Om het voor u overzichtelijk te houden, is de werkwijze bij het realiseren van een bouwproject verdeeld in 2 stappen. Uiteraard is het mogelijk om onderstaande punten naar uw wensen aan te passen.

Stap1

 • Kennismaken en bespreken van de plannen voor het bouwproject.
 • Uitbrengen van de offerte.
 • Toetsing van het bestemmingsplan.
 • Inmeten (indien nodig) en tekenen van de bestaande toestand.
 • Maken voorlopig schetsontwerp.
 • Bespreken voorlopig schetsontwerp met opdrachtgever.
 • Maken definitief schetsontwerp.
 • Indienen definitief schetsontwerp bij de gemeente ter beoordeling door de Welstandscommissie.
 • Vooroverleg met de gemeente. De gemeente toetst het schetsontwerp ook gelijk aan het bestemmingsplan.

 

Stap2

 • Maken van bestektekeningen. Het schetsontwerp wordt verder uitgewerkt met: bouwkundige details, fundering/riolering, vloeren en dakconstructie.
 • Verzorgen van benodigde berekeningen volgens Het Bouwbesluit.
 • Verzorgen van Energieprestatieberekening (EPN) voor woningen en utiliteitsbouw (indien nodig).
 • Verzorgen van constructieve berekeningen.
 • Indienen van de complete bouwaanvraag.