Diensten

Bouwkundige diensten

Bouwkundig Buro Haan verzorg het bouwkundig tekenwerk, de berekeningen en de bouwaanvraag  voor:
 • Nieuwbouw van woningen.
 • Nieuwbouw van bedrijfspanden: van loodsen tot kantoren.
 • Verbouw en aanbouw: uitbreiding, dakopbouw of dakkapel.
 • Bijgebouwen: schuur, garage.
Dit houdt in:
 • Het maken van werktekeningen.
 • Ontwerpen en maken van 3D presentaties.
 • Digitaliseren van een bestaande bouwtekening.
 • Gebouwen inmeten en op tekening zetten.
 • Invullen van bouwvergunningformulieren.
 • Bouwbesluitberekeningen maken: EPN, daglichttoetreding, ventilatieberekening en gebruiksoppervlakte.
 • Bezonningsberekening maken.
 • Het verzorgen van constructieve berekeningen.

Diensten voor de betonwaren industrie

 • Maken van werktekeningen: plattegronden en aanzichten schaal 1:50.
 • Maken van productietekeningen.
 • Maken van 3D tekeningen: verkooppresentatie.
 • Verzorgen van constructief rekenwerk (extern vaste partners).